Print

Rates for trasnportation

Rates for trasnportation

Tarifas de transporte a través de MRW, UPS o Correos con especificación de límite de exención:

Valores en Euros y con IVA incluído

 

 

DESTINATIONCHARGES FOR ORDERS BELOW SHIPPING
COST SHIPPING FOR ORDERS OVER
PORTUGAL AND BALEARIC 120 €
8 € 120 €
0 €
MAINLAND SPAIN AND ANDORRA 100 €
6 €
100 €
0 €
FRANCE 150 €
14 €
150 €
4 €
GERMANY, BENELUX, UK, SCOTLAND, ITALY 150 €
15 €
150 €
9 €
IRELAND, FINLAND, AUSTRIA, DENMARK, SWEDEN, AZORES, MADEIRA
150 €
16 €
150 €
10 €
CZECH REPUBLIC, SLOVAK REPUBLIC, SLOVENIA, GREECE, HUNGARY, LATVIA, LITHUANIA, POLAND 150 €
21 €
150 €
15 €