Print

Rates for trasnportation

Rates for trasnportation

Tarifas de transporte a través de MRW, UPS o Correos con especificación de límite de exención:

Valores en Euros y con IVA incluído

 

 

DESTINATION CHARGES FOR ORDERS BELOW SHIPPING COST SHIPPING FOR ORDERS OVER
PORTUGAL AND BALEARIC 120 € 8 € 120 € 0 €
MAINLAND SPAIN AND ANDORRA 100 € 6 € 100 € 0 €
FRANCE 150 € 14 € 150 € 4 €
GERMANY, BENELUX, UK, SCOTLAND, ITALY 150 € 15 € 150 € 9 €
IRELAND, FINLAND, AUSTRIA, DENMARK, SWEDEN, AZORES, MADEIRA 150 € 29 € 150 € 23 €
CZECH REPUBLIC, SLOVAK REPUBLIC, SLOVENIA, GREECE, HUNGARY, LATVIA, LITHUANIA, POLAND 150 € 21 € 150 € 15 €